Chưa biết ngày 20/10 đi chơi đâu, hãy tham khảo những địa điểm dưới đây

Ngày Phụ Nữ Việt Nam – 20/10 đang dần đến. Đây là ngày để những người phụ nữ được tôn vinh cho những cống hiến của họ. Mặc dù 20/10 là một ngày rất ý nghĩa nhưng ngày lễ này chưa được tính là một ngày được nghỉ ở nước ta nên thời gian cho…